Запъване и заекване

Трудно е да се прекара разделителна линия между заекването и запъването поради сходство в тяхната етиология и симптоматика. Някои логопеди приемат запъването като по-лека степен на заекването или като начална фаза на някои заеквания, започващи във възрастта между 2 и 5 години. ЗАПЪВАНЕ ПРИЧИНИ: Дисфункции на централната нервна система и разстроена дейност на речевата мускулат...
Прочети още
Сподели