Как реагират родителите на нарушенията в детското развитие?

Ролята на родителите в ранната диагностика на деца с комуникативни нарушения
Раждането в семейството на дете с нарушение в развитието силно разклаща семейното функциониране. В някои случаи неочакваният развой на събитията води до сплотяване на членовете на семейството. Получила пълната подкрепа от съпруга си, с когото заедно преминават през етапите на осъзнаването, че в семейството расте дете с аутизъм, една съпруга споделя: „Той винаги е бил опората ...
Прочети още
Сподели