Запъване и заекване

Трудно е да се прекара разделителна линия между заекването и запъването поради сходство в тяхната етиология и симптоматика. Някои логопеди приемат запъването като по-лека степен на заекването или като начална фаза на някои заеквания, започващи във възрастта между 2 и 5 години. ЗАПЪВАНЕ ПРИЧИНИ: Дисфункции на централната нервна система и разстроена дейност на речевата мускулат...
Прочети още

Брадилалия и тахилалия

БРАДИЛАЛИЯ (патологично бавен говорен темп) Брадилалията може да е самостоятелно нарушение (синдром брадилалия), но по-често е симптом на други синдроми: дизартрия, психични заболявания, умствена изостаналост, менингоенцефалит, дистрофични болести на централната нервна система. СИМПТОМАТИКА на брадилалия: Говорният темп е много бавен, с удължени паузи между думите и р...
Прочети още

Отлагане на първи клас

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ (в сила от 27.10.2017 г.) Чл. 139. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родител...
Прочети още

Оценка на знанията по БЕЛ преди 1. клас

Показатели за оценка на знанията, уменията и компетенциите по български език и литература (6 - 7 години) Говорене и слушане: Участва устно в диалог. Конструира кратък описателен текст. Конструира кратък повествователен текст. Разбира и употребява често срещани думи с обобщаващо значение. Разбира и употребява думи-названия на познати предмети, ли...
Прочети още

А или Ъ

Когато се съмняваме дали се пише А или Ъ в последната сричка на думата, проверяваме чрез формата за множествено число. Ако гласният изпада, пишем Ъ (рекъл - рекли, щедър - щедри, косъм - косми) Ако гласният се запазва, пишем А (казал - казали, къдрав - къдрави, кокал - кокали) Източник: "Български език за 4. клас" (издателство "Просвета") Логопедико във FACEBOOK...
Прочети още
Сподели