Аутизъм

1-autizm

Според Международна класификация на болестите (МКБ-10) генерализираните разстройства на развитието са група разстройства, характеризиращи се с качествени нарушения в три области:

1.      Социални взаимоотношения:

 • Понижен или липсващ социален интерес, липса на инициатива за свързване с другите.
 • Предпочитание да остане насаме, пред възможността да бъде в компанията на другите.
 • Липсваща или нарушена имитация.
 • Липса на игрова дейност с другите.
 • Липса на контакт “очи в очи”.
 • Липса на емоционална реакция при среща с познати.
 • Не забелязва присъствието на другите.
 • Не диференцира отношението си към близки, познати и непознати хора.

2.      Комуникация:

 • Не може да поддържа диалог, даже при добри речеви умения.
 • Тежки нарушения в езиковата употреба.
 • Невъзможност за овладяване на лично местоимение в 1 л. ед. ч.
 • Ехолалична реч.
 • Липса на въображение и второразредни представи.
 • Липса на символни жестове.
 • Нарушена невербална комуникация.

3.      Поведенчески нарушения:

 • Ограничен, стереотипен, повтарящ се комплекс от интереси и дейности.
 • Двигателни стереотипи.
 • Интерес към части на обекти.
 • Дистрес при промяна в заобикалящата среда.
 • Липса на спонтанност и инициативност.
 • Липса на реакция при молба от страна на другите.
 • Особени хранителни навици.
 • Неадекватни емоционални реакции.
 • Агресивно и автоагресивно поведение.

 Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE