Вазови и вазовски

Как се пишат притежателни прилагателни,
образувани от същински собствени имена?

Притежателни прилагателни, образувани от същински собствени имена, се пишат:

  • с главна буква, ако са образувани с наставките -ов, -ен, -ин (Вазови, Ботева, Дикенсов, Бай-Ганьово)
  • с малка буква, ако са образувани с наставката -ски (вазовски, ботевска, дикенсовски, байганьовски)

Източник:
“Нов правописен речник на българския език” (БАН)

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE