Оценка на знанията по БЕЛ преди 1. клас

Показатели за оценка на знанията, уменията и компетенциите по български език и литература (6 - 7 години) Говорене и слушане: Участва устно в диалог. Конструира кратък описателен текст. Конструира кратък повествователен текст. Разбира и употребява често срещани думи с обобщаващо значение. Разбира и употребява думи-названия на познати предмети, ли...
Прочети още
Сподели