А или Ъ

Когато се съмняваме дали се пише А или Ъ в последната сричка на думата, проверяваме чрез формата за множествено число. Ако гласният изпада, пишем Ъ (рекъл - рекли, щедър - щедри, косъм - косми) Ако гласният се запазва, пишем А (казал - казали, къдрав - къдрави, кокал - кокали) Източник: "Български език за 4. клас" (издателство "Просвета") Логопедико във FACEBOOK...
Прочети още

Вазови и вазовски

Как се пишат притежателни прилагателни, образувани от същински собствени имена? Притежателни прилагателни, образувани от същински собствени имена, се пишат: с главна буква, ако са образувани с наставките -ов, -ен, -ин (Вазови, Ботева, Дикенсов, Бай-Ганьово) с малка буква, ако са образувани с наставката -ски (вазовски, ботевска, дикенсовски, байганьовски) Източник: ...
Прочети още
Сподели