Запъване и заекване

Трудно е да се прекара разделителна линия между заекването и запъването поради сходство в тяхната етиология и симптоматика. Някои логопеди приемат запъването като по-лека степен на заекването или като начална фаза на някои заеквания, започващи във възрастта между 2 и 5 години. ЗАПЪВАНЕ ПРИЧИНИ: Дисфункции на централната нервна система и разстроена дейност на речевата мускулат...
Прочети още

Брадилалия и тахилалия

БРАДИЛАЛИЯ (патологично бавен говорен темп) Брадилалията може да е самостоятелно нарушение (синдром брадилалия), но по-често е симптом на други синдроми: дизартрия, психични заболявания, умствена изостаналост, менингоенцефалит, дистрофични болести на централната нервна система. СИМПТОМАТИКА на брадилалия: Говорният темп е много бавен, с удължени паузи между думите и р...
Прочети още
Сподели