Ролята на родителите в ранната диагностика на деца с нарушения

ранна диагностика на деца
Ранната диагностика на деца с комуникативни нарушения до голяма степен зависи от инициативата, която родителите поемат, за да се консултират със специалист, когато забележат нещо обезпокоително в хода на детското развитие. В. Матанова отбелязва, че „разбирането на естествените и очакваните за възрастта проблеми на развитието ни позволяват да идентифицираме поведение и умения,...
Прочети още

Как реагират родителите на нарушенията в детското развитие?

Ролята на родителите в ранната диагностика на деца с комуникативни нарушения
Раждането в семейството на дете с нарушение в развитието силно разклаща семейното функциониране. В някои случаи неочакваният развой на събитията води до сплотяване на членовете на семейството. Получила пълната подкрепа от съпруга си, с когото заедно преминават през етапите на осъзнаването, че в семейството расте дете с аутизъм, една съпруга споделя: „Той винаги е бил опората ...
Прочети още

Данъчни облекчения за родители на деца с увреждания

данъчни облекчения за деца с увреждания
  Какъв е размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания? Данъчното облекчение се прилага, като сумата от годишните данъчни основи се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган. Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи! ...
Прочети още

Данъчни облекчения за ненавършили пълнолетие деца

данъчно облекчение за родители на ненавършили пълнолетие деца
Какъв е размерът на данъчното облекчение за деца? Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от годишните данъчни основи се намалява със: 200 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете; 400 лева – при две ненавършили пълнолетие деца; 600 лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца. Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годиш...
Прочети още
Сподели