Сензорно развитие ( 24 седмици)

детско развитие

ХАРАКТЕРИСТИКА: Този показател изразява едно значително по-сложно отношение към околната среда. След като се е научило да посяга към предмети, които са привлекли вниманието му, да ги хваща и да ги взима, когато му подават играчка, детето започва да проявява самоинициатива да взима играчка или предмет, който се намира около него и може да го достигне. Това е една по-висока степен не само на двигателна активност, но и на психична активност – детето вече не чака да му се подаде (играчка) и то само да посегне и да приеме това, което му се предлага. То вече проявява инициатива. Това е признак на по-висока степен на способност и начало на активно използване на това, което средата му предлага и което то е в състояние да вземе от нея.

НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ: Около детето, на разстояние, не по-голямо, отколкото то може да достигне с ръка в легнало положение (за предпочитане по корем), се поставя интересна за него играчка. Тя предварително му се показва, за да я види и да привлече вниманието му. Наблюдава се дали ще я вземе. Понякога детето поради разсейване или други причини не обръща достатъчно внимание на играчката и не проявява желание да я вземе. Затова трябва да се направи разлика между това дали то може да взима играчката самостоятелно и сега има някакви външни или вътрешни задръжки за това, или изобщо не е придобило тази способност.

ОЦЕНКА: От четири опита детето трябва да вземе играчката поне в два от тях.

Източник:

Манова–Томова, В.; „Психологическа диагностика на ранното детство“

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE

Още по темата:

Сензорно развитие на детето (4 седмици)

Сензорно развитие на детето (8 седмици)

Сензорно развитие на детето (12 седмици)

Сензорно развитие на детето (16 седмици)

Сензорно развитие на детето (20 седмици)

Сензорно развитие на детето (28 седмици)

Сензорно развитие на детето (32 седмици)

Сензорно развитие на детето (36 седмици)

Сензорно развитие на детето (40 седмици)

Сензорно развитие на детето (44 седмици)

Сензорно развитие на детето (48 седмици)

Сензорно развитие на детето (52 седмици)