Сензорно развитие (40 седмици)

детско развитие

ХАРАКТЕРИСТИКА: Това е показател, в който са включени редица важни психични процеси – детето да познава отделните играчки и да е запомнило с коя как се играе, да е придобило известно умение то самото да играе с тях, да може да прехвърли играчката от една ръка в друга. Възможностите на детето да играе по този начин с топката – като я търкаля, или с кубчетата – като ги чука, или с дрънкалката – като я размахва, са показатели за обогатен сензорен опит – детето не само различава отделните играчки, но и проявява различно действено отношение към тях, и то ясно диференцирано. Това е характерен диагностичен белег за тази възраст. През предишните периоди детето обикновено има недиференцирано отношение към играчките – всички ги чука или размахва, или хвърля.

НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ: През време на спокойно бодърстване на детето се дава последователно да играе с топка, с две кубчета, с една кукла, с една дрънкалка. Наблюдава се как играе с тях. Ако детето изобщо не им обръща внимание, възрастният започва да играе с всяка от тях – търкаля топката, чука кубчетата, приспива и гали куклата, раздрънква дрънкалката. След това ги оставя наново на детето и наблюдава как то играе.

ОЦЕНКА: От 3 опита с по 3 играчки детето трябва да покаже диференцирано отношение 2 пъти с 2 от играчките.

Източник:

Манова–Томова, В.; „Психологическа диагностика на ранното детство“

Още по темата:

Сензорно развитие на детето (4 седмици)

Сензорно развитие на детето (8 седмици)

Сензорно развитие на детето (12 седмици)

Сензорно развитие на детето (16 седмици)

Сензорно развитие на детето (20 седмици)

Сензорно развитие на детето (24 седмици)

Сензорно развитие на детето (28 седмици)

Сензорно развитие на детето (32 седмици)

Сензорно развитие на детето (36 седмици)

Сензорно развитие на детето (44 седмици)

Сензорно развитие на детето (48 седмици)

Сензорно развитие на детето (52 седмици)

 

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE