Видео материали

Както тук, така и в канала на Логопедико в YOUTUBE ще откриете видео материали с артикулационна гимнастика, песнички с текст, звуци на животни и ТВ предавания.

артикулационна гимнастика
Видео материалите “Артикулационна гимнастика” може да гледате тук.

детски песнички с текст

Видео материалите “Детски песнички с текст” може да гледате тук.

звуци на животни

Видео материалите “Звуци на животни” може да гледате тук.

телевизионни предавания

Видео материалите “ТВ предавания” може да гледате тук.

логопед в Пловдив

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE