Александра Тренфор

„Най-добрите учители са тези, които ти показват къде да гледаш, а не какво да виждаш.“