Помагала

Образователни помагала за деца, които тръгват на училище, и за учениците, които срещат трудности в овладяването на четенето, писането и смятането. „Мога да чета“ е първото от поредицата помагала „Мога“. Разгледай