Анелия Павлова

Телефон:
0878864201
Адрес:
гр. Гоце Делчев
Квалификация и опит:

Завършила обучението си през 2014 г. бакалавър в ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград и през 2017 г. квалификация магистър със специалност „Логопедичен мениджмънт при гласови и плавностни нарушения“. Практика в град Гоце Делчев.