АНИ КОВАЧЕВА

Телефон:
0886763815
Адрес:
град София
Квалификация и опит:

Работа с деца и възрастни с различни нарушения – афазии, апраксии, агнозии, дизартрия, дислексия, заекване, невропсихологични нарушения след инсулт и при деца. Град София