ЕЛИ ИВАНОВА – ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР ЕЗИ

ЕЛИ ИВАНОВА – ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР ЕЗИ
Телефон
0883380709
Адрес
гр. Пловдив, ул. Анри Барбюс 20
Квалификация и опит

– Бакалавър по Начална и предучилищна педагогика – 2011 г.
– Магистър по Комуникативни нарушения със специалност Логопедия – 2013 г., с дългогодишен годишен опит в работата с деца с езикови нарушения.
Основател на Логопедичен център ЕЗИ.