Иглика Желязкова

Телефон: 0888822706
Адрес: гр. Бяла, обл. Русе
Квалификация и опит:

Логопед – град Бяла, област Русе
Диагностика и терапия на езикови и говорни нарушения при деца и възрастни.
Работа с деца със специални образователни потребности.