НАДЕЖДА МИРЧЕВА

Телефон: 0884 457 955
Адрес: град София
Квалификация и опит:

Слухово-речеви рехабилитатор и логопед. Завършила СУ „Св. Климен Охридски“. Работа с деца с нарушен слух от 2006 г. От 2009 г. слухово-речеви рехабилитатор на деца с кохлеарни импланти към ВМА, гр. София. Работа с деца с логопедични проблеми