Нели Вълкова

Нели Вълкова
Телефон: 088 99 88 530
Адрес: гр. Берковица, обл. Монтана
Квалификация и опит:

Квалификация по логопедия, слухово-речева рехабилитация и начална училищна педагогика. Практикуващ логопед и слухово-речев рехабилитатор към Ресурсен център – Монтана