Продължете към съдържанието

Нели Вълкова

Нели Вълкова
Телефон
088 99 88 530
Адрес
гр. Берковица, обл. Монтана
Квалификация и опит

Квалификация по логопедия, слухово-речева рехабилитация и начална училищна педагогика. Практикуващ логопед и слухово-речев рехабилитатор към Ресурсен център - Монтана