ПОЛИНА ЧИПИЛСКА

Телефон:
0885881678
Адрес:
бул. „България“ 94, град Попово
Квалификация и опит:

4 години стаж като логопед в детски градини и 1 година в дом за деца, лишени от родителски грижи. Участие в научно-практически конференции. Публикации в списание „Предучилищно възпитание“. Град Попово