СВЕТЛА ИЛИЕВА

Телефон:
0888908850
Адрес:
град Пазарджик
Квалификация и опит:

ПУ „П. Хилендарски“ специалност ПУП със специализация дефектология, „Тракийски университет“ със специалности логопедия и специална педагогика. Придобити II-ра I-ва ПКС. От 1994г. Учител-логопед в ДГ в град Пазарджик