Четвъртият излишен

Логопедични карти „Четвъртият излишен“
Логопедични карти „Четвъртият е излишен“ (Или „Кой е излишен“, „Кое е излишно?“).

логопед в Пловдив

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE