Продължете към съдържанието

Как да научим детето на таблицата за умножение

Логопедико - Slide1 6 - образователни помагала, занимания и материали

Наскоро в една група във Фейсбук се разгорещя спор дали децата трябва да учат таблицата за умножение през лятната ваканция преди втори клас. Разбира се, както се случва при подобни обсъждания в интернет пространството, мненията варираха от едната крайност в другата. Но без значение дали е правилно, или не, факт е, че и това лято много бъдещи второкласници ще наизустят таблицата за умножение. В помощ на родителите, които решат това за своето дете, ще опиша основните принципи в преподаването на този учебен материал. Така усилията на детето няма да бъдат самоцелни, а ще надградят по правилен начин знанията му по математика.

На първо място родителите трябва да имат предвид, че в училище таблицата за умножение се преподава едва през втория учебен срок. И това не е случайно, тъй като през първия срок учениците се научават да събират и изваждат до 100, което е необходима предпоставка за последващото научаване на таблицата за умножение и деление. Следователно, научавайки таблицата през лятото преди втори клас, децата пропускат цял раздел с необходими знания. Как да постъпим тогава, ако сме решили все пак детето ни да се научи да умножава и дели преди началото на учебната година? Откъде да започнем?

Много харесвам следното изказване: „Когато не знам какво да правя, правя, каквото знам.“ В нашия случай, щом като детето не знае да събира с числата до 100, ще използваме това, което вече знае – да събира с числата до 20. Основното нещо, което то трябва да разбере, още преди да започне да учи таблицата, е какво представлява умножението. Всъщност тук е важно да уточня, че същинското наизустяване на таблицата е последното нещо, което ще изискаме от детето. Преди това то трябва да разбере основните принципи, същината на умножението. И така, какво е важно да обясним:

  1. На първо място детето трябва да разбере какво представлява умножението. Тъй като то вече може да извършва действието събиране, обясняваме, че УМНОЖЕНИЕТО Е СЪБИРАНЕ НА РАВНИ СЪБИРАЕМИ. Важно е да наблегнем на факта, че за да представим един сбор чрез умножение, трябва всичките събираеми да са равни. С други думи сборът на 1+1, на 2+2+2, на 3+3+3+3 може да бъде представен с действието умножение, докато сборът на 1+2, на 1+2+3, на 2+3+4 и т.н. не може да бъде представен чрез умножение.
  2. След като детето е разбрало връзката между събирането и умножението, можем да пристъпим към практическо онагледяване, което ще улесни детето в усвояването на новия учебен материал. За целта използваме познати за детето предмети и дейности от ежедневието. Например:
    Може заедно да подредим масата за вечеря и да обясним, че за всеки трябва да поставим по една чиния. За да сметне колко чинии ни трябват, детето може да използва познатото му вече действие събиране: за 4 човека трябват 1+1+1+1=4 чинии. Тук можем да въведем понятието умножение, което е събиране на равни събираеми, тоест 1+1+1+1 може да бъде представено като 4.1 (4 пъти по 1). Сега е моментът да обясним, че числото 4 означава броя на равните събираеми, а числото 1 е събираемото, което се повтаря. Без значение дали ще използваме действието събиране, или действието умножение, отговорът винаги е един и същ.
    Нека сега да сервираме вкусните кюфтета – във всяка от четирите чинии трябва да сложим по две. Колко общо кюфтета ще има на масата? Детето може да пресметне, като използва действието събиране: 2+2+2+2=8 кюфтета. Ние ще използваме действието умножение, и ще получим същия резултат: тъй като броят на събираемите е 4, а самото събираемо е числото 2,  при умножението записваме това като 4.2 и отново получаваме 8.
    За десерт всеки ще получи по 3 шоколадови бонбона. Колко бонбона общо трябва да сложим на масата? Детето смята това по познатия му от първи клас начин: 3+3+3+3=12 бонбона. Ние обясняваме, че същият резултат ще получим, ако представим този сбор чрез действието умножение: вместо 4 пъти да съберем числото 3, можем направо да запишем 4.3 и отново ще получим 12.
  3. След като сме обяснили връзката между събирането и умножението в достатъчно нагледни ситуации, може да насърчим детето да се опита без наша помощ да представи сбора на еднакви числа като умножение. Тъй като в края на първи клас то може да събира до 20, ще използваме само тези еднакви числа, чийто сбор е равен или по-малък от 20. За целта съм изготвила работни листове (в pdf формат), които може да принтирате безплатно оттук: Представяне на произведението като сбор от равни събираеми Нека детето се упражнява само с числата, чиито сборове може да пресметне самостоятелно. Останалите примери може да използва, за да се упражни правилно да изписва действието умножение, а резултатът в последната колонка може да запишете вие.
Логопедико - tablica za umnojenie 1 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - tablica za umnojenie 2 3 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - tablica za umnojenie 4 5 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - tablica za umnojenie 6 7 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - tablica za umnojenie 8 9 - образователни помагала, занимания и материали

Във втората част на статията ще споделя тренажора, който подготвих, за да улесня децата в наизустяването на таблицата за умножение. Ще обявя публикуването му на страницата на Логопедико във Фейсбук.

Логопедико - pechatni materiali - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - baner pomagala - образователни помагала, занимания и материали

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE