Продължете към съдържанието

Азбучни загадки

Принтирайте безплатно работния лист „Азбучни загадки“ оттук:

ПРИНТИРАЙ „АЗБУЧНИ ЗАГАДКИ“

Логопедико - azbuchen.kod pdf - образователни помагала, занимания и материали

Препоръчано от Логопедико:

Упражнявайте поредността на буквите в българската азбука с помощта на образователното помагало „Мога да чета“. Ето няколко предложения как да правите това по забавен и интересен начин:

  1. Започнете с научаването на няколко поредни букви, а не с цялата азбука наведнъж.
  2. Периодично насърчавайте детето устно да повтаря поредността на научените буквите, като много подходящо е това да се прави под формата на песен.
  3. Постепенно запознайте детето с графичното изображение на буквите, така че то да свърже името им с начина, по който се изписват. Може да използвате главните букви от комплекта от 350 карти „Мога да чета“. За да не се отвлича вниманието на детето, те са изписани на бял фон с шрифта, използван при отпечатването на учебниците в съгласие с нормите, определени от Министерството на образованието и науката (МОН) и кодифицирани в Официалния правописен речник на българския книжовен език.
  4. След като затвърдите разпознаването на отделните букви, насърчавайте детето да подрежда картите според последователността на буквите в азбуката – първоначално по няколко букви, докато се научи да подрежда буквите от цялата азбука.

Не забравяйте да поднасяте новите знания в игрова форма, така че да задържите интереса на детето и да развиете положителна нагласа спрямо учебния процес. Може например да подредите картите в азбучен ред, като пропуснете някои букви. След това помолете детето да постави липсващите букви на правилното място.

Поръчайте комплекта карти тук:
Образователно помагало „Мога да чета“

Логопедико - izgotvil - образователни помагала, занимания и материали

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE