Продължете към съдържанието

Сензорно развитие (28 седмици)

ХАРАКТЕРИСТИКА: Играчката е вече предмет, който продължително време може да задържи вниманието на детето. То определял своето отношение към нея, като я опипва, хвърля, взима, търси я, ако падне или изчезне. Дрънкалката го занимава особено много – то я размахва, вслушва се в звука, който издава, опипва я, удря и чука с нея и т.н. в процеса на това продължително заиграване детето се натъква на различните свойства на играчката. Това поддържа интереса му и му доставя разнообразни впечатления, които образуват основата на неговата възприятна и представна дейност. Деца с мозъчни увреждания и психическо изоставане не могат да се заиграват продължително с играчки. Това е важен показател за нормална психична дейност и нормално психическо развитие.

НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ: На детето се дават една–две играчки и се наблюдава дали то се заиграва с тях. Но само това не дава отговор на въпроса дали детето може да се заиграва. Необходими са и допълнителни наблюдения при обичайната за детето обстановка и при спокойно бодърстване. Продължително заиграване означава времетраене на играта най-малко 3–4 минути с една и съща играчка.

ОЦЕНКА: Оценката се прави въз основа на сведенията за поведението на детето в спокойна обстановка и чрез непосредствени наблюдения. Възрастният подава играчка и следи дали детето се заиграва. При недостатъчно данни се приема, че показателят не е изпълнен.
Източник:

Манова–Томова, В.; „Психологическа диагностика на ранното детство“

Още по темата:

Сензорно развитие на детето (4 седмици)

Сензорно развитие на детето (8 седмици)

Сензорно развитие на детето (12 седмици)

Сензорно развитие на детето (16 седмици)

Сензорно развитие на детето (20 седмици)

Сензорно развитие на детето (24 седмици)

Сензорно развитие на детето (32 седмици)

Сензорно развитие на детето (36 седмици)

Сензорно развитие на детето (40 седмици)

Сензорно развитие на детето (44 седмици)

Сензорно развитие на детето (48 седмици)

Сензорно развитие на детето (52 седмици)

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE