Продължете към съдържанието

Сензорно развитие (20 седмици)

ХАРАКТЕРИСТИКА: След насочване на ръката към висяща играчка, хващането все повече се усъвършенства. Детето вече може да хваща играчка, която друг му подава, и продължително да я задържа. Това показва освен напредък в самото хващане, също така и по-високо развитие на координацията в движенията на ръцете с погледа. А всичко това придава една много по-голяма сигурност в движенията на ръцете и в цялата активност на детето.

НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ: Детето се поставя легнало по гръб в спокойно състояние. Близък до детето човек му подава играчка, към която предварително е привлечено вниманието му. Следи се дали то ще протегне ръка и ще я хване. Играчката се държи на разстояние 10–15 см. от ръцете на детето, за да може то да я достигне и да я хване без голямо напрежение. Играчката трябва да е удобна за хващане.

ОЦЕНКА: От четири опита е необходимо два да са сполучливи, за да се приеме, че показателят е постигнат.

Източник:

Манова–Томова, В.; „Психологическа диагностика на ранното детство“

Още по темата:

Сензорно развитие на детето (4 седмици)

Сензорно развитие на детето (8 седмици)

Сензорно развитие на детето (12 седмици)

Сензорно развитие на детето (16 седмици)

Сензорно развитие на детето (24 седмици)

Сензорно развитие на детето (28 седмици)

Сензорно развитие на детето (32 седмици)

Сензорно развитие на детето (36 седмици)

Сензорно развитие на детето (40 седмици)

Сензорно развитие на детето (44 седмици)

Сензорно развитие на детето (48 седмици)

Сензорно развитие на детето (52 седмици)
Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE