Продължете към съдържанието

Възприятие за форма

Логопедико - pp447 - образователни помагала, занимания и материали

Формата е второто съществено свойство след цвета, по което децата започват да различават предметите твърде рано. Това е свойство, което се възприема със зрението, осезанието и двигателните усещания на ръката. Първите възприятия са неточни, затова децата не различават ясно формата. Впоследствие представите стават по-диференцирани, без да са напълно уточнени.
Установено е, че през ранната възраст децата възприемат формата на предмета не като форма куб, паралелепипед, кълбо, призма, цилиндър и т.н., а възприемат самата маса на предмета. Това означава, че детето зрително възприема самия предмет като цяло, а не неговата форма и различието й от другите форми на предметите.

Логопедико - baner pomagalo - образователни помагала, занимания и материалиРазгледай помагалото ТУК

Формата на предмета се определя най-добре, когато освен зрението, в процеса на възприемането участват активно осезанието и двигателните усещания, т.е. от тяхната съвместна дейност. Едва тогава детето може да има представа за самата форма. Дълго след третата година децата продължават да определят формата чрез практическите действия с предмета по-добре, отколкото със зрението си. Тази особеност на възприятието за формата не позволява на децата до тригодишна възраст да отделят самата форма от нейната маса, т.е. от предмета. Поради това триъгълната форма е покривче, кълбото е топка, кръгът е колело, кубът е кубче, паралелепипедът е кутия, цилиндърът е коминче. Ако се изрежат от една дъска различни форми и дадат изрязаните парчета на детето да ги постави на определено място, се вижда, че това е много трудна задача за него и то я осъществява с много грешки и несполучливи опити. Опознаването на формата изисква не просто манипулативни действия, а специални движения, опипващи и изучаващи очертанията и повърхността на предмета.

Тези видове усещания обаче не са добре развити до третата година, затова детето не може да отдели формата от самия предмет. Това може да се забележи много лесно, когато му се завържат очите и му се даде предмет в ръце, за да определи какъв е той. Движенията, които прави, не показват изследователски характер, а са обикновени манипулативни действия.
През ранната възраст следователно трябва да се осигурява широк достъп до предметните действия, до игра с предметите, за да може детето да се приучва към различаване на формите.
За усъвършенстване на възприятията за форма могат де се използват и някои специални занимания с дидактични игри, при които детето трябва да постави предметите на строго определено място, отговарящо на техния контур.

Източник:

Драгошинова, Р., Митева, Ю.; „Зорки очи, сръчни ръце“
Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE