Продължете към съдържанието

Сензорно развитие (44 седмици)

ХАРАКТЕРИСТИКА: Това е по-съвършено овладяване на действията с предмети. Тук става дума вече за поставяне на предметите в известно съотношение, в зависимост от големината им. Разбира се, детето няма преднамерено отношение да сравнява предметите по големина. То случайно поставя по-малкия предмет (кубчето) в по-големия (кутията) и е доволно от това. Но често може да се види как дълго време опитва да постави по-големия предмет в по-малкия и сериозно се дразни от неуспеха. Това показва, че детето започва да се натъква на големината на предметите като тяхно свойство, без да може предварително да ги постави в правилно съотношение. Но по пътя на подражанието то успява да направи това, което самостоятелно не може правилно да реши – да поставя по-малкия предмет в по-големия. Следователно тук съществено е дали детето успява, подражавайки на възрастния, да постави в правилно отношение по-малкия към по-големия предмет, което е важна стъпка в психичното развитие.

НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ: Пред детето се поставя една кутия с ръб 6–7 см. и до нея едно кубче с ръб 3–4 см., което може да се вмести в кутията. Възрастният взима кубчето, поставя го в кутията и казва на детето: „Кубчето влезе в къщичката. Сега ще излезе. Ето го! Хайде сега ти го постави в къщичката – ето така!“ Вместо кубче и кутия може да се използва топче и кошничка или някакви други по-големи и по-малки предмети. Същественото тук е да се установи, че детето разбира, че трябва да постави по-малкия предмет в по-големия и може да го извърши по подражание.

ОЦЕНКА: От три опита два трябва да са сполучливи.

Източник:

Манова–Томова, В.; „Психологическа диагностика на ранното детство“

Още по темата:

Сензорно развитие на детето (4 седмици)

Сензорно развитие на детето (8 седмици)

Сензорно развитие на детето (12 седмици)

Сензорно развитие на детето (16 седмици)

Сензорно развитие на детето (20 седмици)

Сензорно развитие на детето (24 седмици)

Сензорно развитие на детето (28 седмици)

Сензорно развитие на детето (32 седмици)

Сензорно развитие на детето (36 седмици)

Сензорно развитие на детето (40 седмици)

Сензорно развитие на детето (48 седмици)

Сензорно развитие на детето (52 седмици)
Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE