Продължете към съдържанието

Сензорно развитие (52 седмици)

ХАРАКТЕРИСТИКА: Разрешаването на тази задача – да постави и да закрепи две кубчета едно над друго, изисква сложна психична дейност. необходима е сръчност на ръката, тъй като кубчето трябва да се хване само с пръстите, а не с цялата ръка. Нужна е твърде съвършена координация на движенията на ръцете, за да се закрепи второто кубче върху първото. Заедно с това е необходимо съсредоточено внимание и известна елементарна съобразителност. В тази възраст за разрешаване на тази задача е необходим образец на детето, на когото то да подражава – трябва да му се покаже как да постави едно кубче върху друго. Децата с изоставане в психичното развитие не са в състояние да подражават на такава сложна дейност.

НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ: При спокойно състояние детето се поставя да седне удобно, най-добре пред малка масичка. Възрастният му дава две кубчета с ръб 3 см. и самият той взема други две кубчета и му казва: „Виж сега какво ще направя – едно коминче.“ След което сам поставя две кубчета едно над друго. След това подканя детето: „Хайде сега и ти направи едно коминче!“ Оставя детето да разгледа кубчетата, които са пред него. В повечето случаи то се опитва да постави второто кубче над първото, но не винаги успява. Възрастният показва наново с кубчетата на самото дете. Много важно е детето да се увлече в тази игра, да му стане интересно. Ако не му се събуди интересът, то лесно отказва да постави кубчетата едно над друго или започва да си играе с тях по друг начин.

ОЦЕНКА: От трите опита достатъчно е един да бъде извършен успешно самостоятелно или два опита да бъдат извършени с малка помощ от възрастен.

Източник:

Манова–Томова, В.; „Психологическа диагностика на ранното детство“

Още по темата:

Сензорно развитие на детето (4 седмици)

Сензорно развитие на детето (8 седмици)

Сензорно развитие на детето (12 седмици)

Сензорно развитие на детето (16 седмици)

Сензорно развитие на детето (20 седмици)

Сензорно развитие на детето (24 седмици)

Сензорно развитие на детето (28 седмици)

Сензорно развитие на детето (32 седмици)

Сензорно развитие на детето (36 седмици)

Сензорно развитие на детето (40 седмици)

Сензорно развитие на детето (44 седмици)

Сензорно развитие на детето (48 седмици)
Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE