Продължете към съдържанието

Оценка на знанията по БЕЛ преди 1. клас

  Логопедико - deca logopedico.com uchenici - образователни помагала, занимания и материали

  Показатели за оценка на
  знанията, уменията и компетенциите
  по български език и литература
  (6 – 7 години)

   1. Говорене и слушане:
    1. Участва устно в диалог.
    2. Конструира кратък описателен текст.
    3. Конструира кратък повествователен текст.
    4. Разбира и употребява често срещани думи с обобщаващо значение.
    5. Разбира и употребява думи-названия на познати предмети, лица, явления, събития.
   2. Граматика и фонетика:
    1. Конструира прости изречения.
    2. Конструира прости разширени изречения.
    3. Конструира въпросителни и съобщителни изречения.
    4. Използва правилно в речта си глаголните времена – сегашно, минало свършено и просто бъдеще време.
    5. Употребява правилно единствено и множествено число на съществителни имена.
    6. Съгласува формите на съществителни и прилагателни имена по род и число.
    7. Произнася правилно всички фонеми в думата.
    8. Разграничава фонемите (звуковете) в думата, относно тяхната позиция.

  3. Възприемане и интерпретация:

  1. Възприема от начало до край кратко литературно произведение.
  2. Различава и назовава литературни произведения – римушки, гатанки, стихотворения, приказки.
  3. Определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение.
  4. Назовава героите от познато литературно произведение.

  4. Пресъздаване на художествена литература за деца:

  1. Знае наизуст кратки стихчета и римушки.
  2. Разказва епизод от литературно произведение.
  3. Пресъздава приказка от името на даден герой.

   

   

   
  Логопедико във FACEBOOK

  Логопедико в YOUTUBE