Продължете към съдържанието

Сензорно развитие (4 седмици)

ХАРАКТЕРИСТИКА: При раждането слуховият апарат на детето е добре развит и то може да чува. Обаче слухът е още слаб, тъй като средното ухо е запълнено със съединителна тъкан. Към края на първата седмица след раждането слухът се засилва значително. Разбира се, в началото слуховите усещания са твърде груби и недиференцирани. Генерализираната реакция на силен звук е трепването. Към 9–12-ия ден след раждането възниква слуховото съсредоточаване. Това показва, че от втората седмица вече може да се предизвика процес на задържане при силен звуков дразнител и че слуховата възприемчивост като психично явление вече започва да се развива. Вслушването при силен звук е външната проява на слуховото съсредоточаване. Това е една от основните сензорни дейности, върху която (заедно със зрителната) се развива сложната възприемателна дейност в следващите периоди.
НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ: Слуховото съсредоточаване може да се предизвика най-лесно, ако когато детето плаче (издава викове), се свири със свирка или се звъни със звънец на неголямо разстояние от него (не повече от 1–2 метра). Така, няколко секунди след като звукът достигне но детето, то започва постепенно да замлъква. В началото не винаги е възможно да се предизвика тази реакция и латентният период е обикновено много дълъг – понякога до половин минута. Но през третата и четвъртата седмица детето млъква и се вслушва всеки път, когато чуе силен звук. Индивидуалните особености се проявяват в продължителността на латентния период. До края на четвъртата седмица детето започва да се вслушва даже в разговор, при въздействие на човешки глас.

ОЦЕНКА: За да се оцени положително изпълнението на показателя, е необходимо от три опита детето да реагира в два от тях с реакция на вслушване.
Източник:

Манова–Томова, В.; „Психологическа диагностика на ранното детство“

Още по темата:

Сензорно развитие на детето (8 седмици)

Сензорно развитие на детето (12 седмици)

Сензорно развитие на детето (16 седмици)

Сензорно развитие на детето (20 седмици)

Сензорно развитие на детето (24 седмици)

Сензорно развитие на детето (28 седмици)

Сензорно развитие на детето (32 седмици)

Сензорно развитие на детето (36 седмици)

Сензорно развитие на детето (40 седмици)

Сензорно развитие на детето (44 седмици)

Сензорно развитие на детето (48 седмици)

Сензорно развитие на детето (52 седмици)

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE