Продължете към съдържанието

Твърди и меки съгласни

Логопедико - tvardi meki saglasni - образователни помагала, занимания и материали

Съгласните звукове в българския език се изговарят твърдо или меко. Фонетичната промяна, при която твърд съгласен звук се омекчава, се нарича палатализация. Ето защо в зависимост от техния изговор, съгласните звукове се делят на твърди и меки.

Всеки твърд съгласен звук има съответен мек съгласен звук (твърди – б, в, г, д, з, дз, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц и меки – б’, в’, г’, д’, з’, дз’, к’, л’, м’, н’, п’, р’, с’, т’, ф’, х’, ц’).

Изключение правят съгласните Ж, Ч, Ш и ДЖ, които са само твърди, и съгласният звук Й, който винаги е мек.

След меките съгласни звукове винаги стоят буквите Я, Ю и Ь. Така те ни служат като ориентир, че предходната съгласна е мека. Съгласната Ь е единствената буква в българския език, която няма собствена звукова стойност. Тя служи само за обозначаване на мекост на предходната съгласна.

Защо е важно да правим разлика
между твърди и меки съгласни?

Учениците развиват умението да правят разлика между твърдите и меките съгласни звукове още в началото на 2. клас. Това познание е важна предпоставка за преодоляването на някои често срещани грешки в правописа на думи с меки съгласни (например: лато, вместо лято; лулка, вместо люлка). Ето защо е подходящо още в началния етап на обучението по български език да наблегнем на особеностите в правописа на думи с твърди и меки съгласни, като по-специално внимание следва да се обърне на учениците със специални образователни потребности, като тези с дислексия например, при които подобни грешки са често срещани.

За да обясним по-лесно разликата с изговора и правописа на такива думи, съм подбрала думи, които променят смисъла си в зависимост от това дали са изписани с твърда, или с мека съгласна. Така за учениците ще е по-лесно да осмислят колко важно е думата да бъде изписана правилно, защото в противен случай ще променим нейния смисъл. 

Безплатния материал за принтиране съм подготвила така, че да е съвместим за използване с образователното помагалото „Мога да чета“, което може да разгледате и закупите тук: ОБРАЗОВАТЕЛНО ПОМАГАЛО „МОГА ДА ЧЕТА“  Принтирайте материала, изрежете и съхранете в кутията на помагалото. Упражнявайте наученото с помощта на картите с букви и срички, като използвате служебните карти „твърда съгласна“ и „мека съгласна“ от раздел „Звуков анализ“, както е показано на снимките по-долу.

Принтирайте списъка с думи
оттук: ТВЪРДИ И МЕКИ СЪГЛАСНИ

Логопедико - tvardi meki 1 - образователни помагала, занимания и материалиЛогопедико - IMG 20191008 141913 - образователни помагала, занимания и материали

меки съгласни

Логопедико - IMG 20191008 143542 - образователни помагала, занимания и материали

Логопедико - izgotvil - образователни помагала, занимания и материали