Продължете към съдържанието

Преговор по български език в началото на четвърти клас

Граматиката, изучавана по български език в 3–ти клас, под формата на въпроси и отговори, което улеснява преговора на материала при подготовка за изходно ниво по български в края на трети клас и входно ниво в началото на четвърти клас:

Логопедико - pregovor balgarski ezik 3 4 klas 2 - образователни помагала, занимания и материали

Логопедико - pregovor balgarski ezik 3 4 klas 3 - образователни помагала, занимания и материали

Логопедико - pregovor balgarski ezik 3 4 klas 4 - образователни помагала, занимания и материали Логопедико - pregovor balgarski ezik 3 4 klas 5 - образователни помагала, занимания и материали

Логопедико - pregovor balgarski ezik 3 4 klas 6 - образователни помагала, занимания и материали Логопедико - pregovor bulgarski ezik 3 4 klas 7 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - pregovor bulgarski ezik 3 4 klas 8 - образователни помагала, занимания и материали Логопедико - pregovor bulgarski ezik 3 4 klas 9 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - pregovor bulgarski ezik 3 4 klas 10 - образователни помагала, занимания и материали Логопедико - pregovor bulgarski ezik 3 4 klas 11 - образователни помагала, занимания и материали

ВЪПРОС
Кога може да допуснем грешка в правописа на гласните звукове в думата?

ОТГОВОР
Когато в думата гласните звукове не са под ударение:
– А се чува като Ъ
– О се чува като У
– Е се чува като И
и обратно


ВЪПРОС
Как проверяваме правописа на гласен звук, който не е под ударение в думата?
(например в думите пъ/атека, ръ/ака, звъ/анлив, ръ/азумен)

ОТГОВОР
Търсим сродна дума, в която гласният е под ударение:
пътека – път
ръка – ръчен
звънлив – звън
разумен – разум


ВЪПРОС
Как проверяваме правописа на А или Ъ в последна неударена сричка?
(например в думите метъ/ар, нисъ/ак, коръ/аб, лекъ/ар)

ОТГОВОР
Обръщаме думата в множествено число:
– ако в мн.ч. гласният се запазва, в ед.ч. пишем А (кораби – кораб; лекари – лекар)
– ако в мн.ч. гласният отпада, в ед.ч. пишем Ъ (метри – метър; ниски – нисък)


ВЪПРОС
Как проверяваме правописа на съгласен звук в края на думата?
(например в думите мед/т, враг/к, кораб/п, таралеж/ш)

ОТГОВОР
Търсим дума, в която след съгласния стои гласен звук:
меден – мед
врагове – враг
кораби – кораб
таралежи – таралеж


ВЪПРОС
Как проверяваме правописа на съгласен звук, който стои пред друг съгласен в средата на думата?
(например в думите гъб/пка, леф/вче, крот/дко, флаг/кче)

ОТГОВОР
Търсим дума, в която след съгласния стои гласен звук:
гъба – гъбка
лева – левче
кротък – кротко
флагове – флагче


ВЪПРОС
Как проверяваме правописа на струпани съгласни в края на думата?
(например в думите гост, мост, радост, прелест)

ОТГОВОР
Обръщаме думата в мн.ч. или търсим дума, в която след съгласния стои гласен:
гости – гост
мостове – мост
радостен – радост
прелести – прелест


ВЪПРОС
Как проверяваме правописа на струпани съгласни в средата на думата?
(например в думите вестник, устна, щастлив, пакостник)

ОТГОВОР
Търсим дума, в която след съгласния стои гласен звук:
вести – вестник
устен – устна
щастие – щастлив
пакости – пакостник


ВЪПРОС
Кои думи наричаме синоними?

ОТГОВОР
Синонимите са думи с близко значение, но с различен звуков състав.


Дай пример за синоним на думата „красива“.

Синоним на „красива“: хубава


ВЪПРОС
Коя част на думата наричаме корен?

ОТГОВОР
Корен наричаме основната част на думата, която е носител на значението на думата.


ВЪПРОС
Кои думи наричаме сродни думи?

ОТГОВОР
Сродни наричаме думи, които имат общ корен и сходно значение.


Дай пример за сродни думи на думата „път“.

Сродни думи на „път“:
пътник
пропътувам
пътека
пътуване


ВЪПРОС
Коя част на думата наричаме представка?

ОТГОВОР
Представка наричаме онази част от думата, която стои пред корена и служи за образуване на нови думи.
Пример: описвам, записвам, преписвам, подпис, надпис, разписка


 

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE