Продължете към съдържанието

Сензорно развитие (32 седмици)

ХАРАКТЕРИСТИКА: През този период детето добива особено голямо желание да се приближава до играчки и предмети, които му привличат вниманието. Обикновено и най-често то се добира до тях чрез пълзене или чрез ходене встрани, като се държи за опора. Характерен е големият устрем, с който то се насочва, за да достигне желания предмет или играчка. В този устрем се слива изостреният познавателен интерес на детето и желанието и радостта да се доближи и да има това, което го е привлякло. Това желание да се добере до играчката увеличава възможностите му да се ориентира по-широко в околната, най-близка среда и създава благоприятни условия за упражняване на анализаторите, като особено се развиват допирните и зрителни усещания и възприятия.

НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ: През време на спокойно бодърстване встрани или пред детето се поставя интересна играчка или привлекателен предмет на разстояние 1–2 м., така че то да не може да го достига в състоянието, в което се намира – седнало или легнало. За да му се привлече по-силно вниманието, играчката му се показва. След това се оставя и се наблюдава дали детето ще прояви желание да я достигне и какви начини търси, за да се добере до нея.

ОЦЕНКА: На оценка подлежи устремът, с който детето търси да се добере до играчката. От три опита то трябва да прояви активен интерес и по съответен двигателен път да се добере до нея.

Източник:

Манова–Томова, В.; „Психологическа диагностика на ранното детство“

Още по темата:

Сензорно развитие на детето (4 седмици)

Сензорно развитие на детето (8 седмици)

Сензорно развитие на детето (12 седмици)

Сензорно развитие на детето (16 седмици)

Сензорно развитие на детето (20 седмици)

Сензорно развитие на детето (24 седмици)

Сензорно развитие на детето (28 седмици)

Сензорно развитие на детето (36 седмици)

Сензорно развитие на детето (40 седмици)

Сензорно развитие на детето (44 седмици)

Сензорно развитие на детето (48 седмици)

Сензорно развитие на детето (52 седмици)
Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE