Продължете към съдържанието

Сензорно развитие (8 седмици)

ХАРАКТЕРИСТИКА: Детето се ражда с готов за функциониране зрителен апарат. Обръщането на очите към светлина е вроден рефлекс, който се проявява още преди зрителното съсредоточаване. Обаче истинското следене на движещи се предмети се проявява обикновено от началото на 2-ия месец, когато изчезват некоординираните движения на очите. Следенето на движещи се предмети като сензорно-ориентировъчна дейност се проявава след зрителното съсредоточаване – след като детето се вгледа в определен предмет или лице, то движи погледа си заедно с движението на предмета. Най-напред възниква следенето с очи в хоризонтална линия, а малко по-късно и във вертикална посока. Тези реакции показват, че зрението злиза в своята функция за по-широко ориентиране в околната среда и следователно – за по-фино нагаждане. Даца с мозъчни и други нарушения движат погледа си стъпалообразно и скачкообразно – те най-често не са в състояние да проследяват плавно и последователно движещи се предмети с погледа си.
НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ: Следенето с поглед може да се предизвика най-лесно, като с някакъв блестящ предмет или ярко осветена играчка на разстояние 1 метър се предизвика съсредоточаване на погледа (фиксиране) и след това предметът се отмества встрани или нагоре и се наблюдава дали детето го следи с поглед.

ОЦЕНКА: От три опита поне в един детето трябва да проследи движещи се хоризонтално и вертикално предмети.

Източник:

Манова–Томова, В.; „Психологическа диагностика на ранното детство“

Още по темата:
Сензорно развитие на детето (4 седмици)

Сензорно развитие на детето (12 седмици)

Сензорно развитие на детето (16 седмици)

Сензорно развитие на детето (20 седмици)

Сензорно развитие на детето (24 седмици)

Сензорно развитие на детето (28 седмици)

Сензорно развитие на детето (32 седмици)

Сензорно развитие на детето (36 седмици)

Сензорно развитие на детето (40 седмици)

Сензорно развитие на детето (44 седмици)

Сензорно развитие на детето (48 седмици)

Сензорно развитие на детето (52 седмици)

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE