Продължете към съдържанието

Сензорно развитие (48 седмици)

ХАРАКТЕРИСТИКА: Движенията на ръцете са вече така укрепнали и утвърдени, че чрез тях детето вече може да се приспособява към значително по-изисквания на средата и да извършва движения, при които е необходима доста фина координация на дейността на ръката и заедно с това – внимание и съобразителност. Възможността детето да държи самостоятелно чашата, когато пие вода или мляко, е голямо постижение за зрялост на фините двигателни механизми и от друга страна – за добра приспособеност към средата и нейните изисквания. При това извършването на тази дейност – да пие самостоятелно от чашка, е източник на радост и стремеж към по-нататъшно развитие на самостоятелността у детето. А това е съществена особеност на психичното развитие през тази възраст.

НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ: Този показател може да се установи сравнително лесно. Достатъчно е да се даде на детето чаша с малко вода, за да се види дали то е в състояние да я държи самостоятелно и да пие. Чашката трябва да е от порцелан с височина 6–7 см. и диагонал 6 см. Възрастният казва на детето: „Ще ти дам да си пийнеш вода от една хубава чашка.“ След това подава чашката. Разбира се, степените на съвършенство са твърде различни. Но при всички случаи може ясно да се отграничи дали детето може да пие самостоятелно от чашка, или не може.

ОЦЕНКА: За да се приеме, че показателят е изпълнен, е необходимо един от два опита да бъде успешно изпълнен.

Източник:

Манова–Томова, В.; „Психологическа диагностика на ранното детство“

Още по темата:

Сензорно развитие на детето (4 седмици)

Сензорно развитие на детето (8 седмици)

Сензорно развитие на детето (12 седмици)

Сензорно развитие на детето (16 седмици)

Сензорно развитие на детето (20 седмици)

Сензорно развитие на детето (24 седмици)

Сензорно развитие на детето (28 седмици)

Сензорно развитие на детето (32 седмици)

Сензорно развитие на детето (36 седмици)

Сензорно развитие на детето (40 седмици)

Сензорно развитие на детето (44 седмици)

Сензорно развитие на детето (52 седмици)
Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE