Продължете към съдържанието

За вас, родители

Логопедико - logopedico polezno za roditelite - образователни помагала, занимания и материали

Ролята на родителите в ранната диагностика на деца с нарушения

    Ранната диагностика на деца с комуникативни нарушения до голяма степен зависи от инициативата, която родителите поемат, за да се консултират със специалист, когато забележат нещо обезпокоително в хода на детското развитие. В. Матанова отбелязва, че „разбирането на естествените и… Прочетете повече »Ролята на родителите в ранната диагностика на деца с нарушения

  Логопедико - logopedico statia za roditelite - образователни помагала, занимания и материали

  Как реагират родителите на нарушенията в детското развитие?

   Раждането в семейството на дете с нарушение в развитието силно разклаща семейното функциониране. В някои случаи неочакваният развой на събитията води до сплотяване на членовете на семейството. Получила пълната подкрепа от съпруга си, с когото заедно преминават през етапите на… Прочетете повече »Как реагират родителите на нарушенията в детското развитие?

   Логопедико - logopedico danatsi - образователни помагала, занимания и материали

   Данъчни облекчения за родители на деца с увреждания

    Какъв е размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания? Данъчното облекчение се прилага, като сумата от годишните данъчни основи се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен… Прочетете повече »Данъчни облекчения за родители на деца с увреждания

    Логопедико - logopedico danatsi - образователни помагала, занимания и материали

    Данъчни облекчения за ненавършили пълнолетие деца

     Какъв е размерът на данъчното облекчение за деца? Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от годишните данъчни основи се намалява със: 200 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете; 400 лева – при две ненавършили пълнолетие деца; 600… Прочетете повече »Данъчни облекчения за ненавършили пълнолетие деца