Продължете към съдържанието

Сензорно развитие (16 седмици)

ХАРАКТЕРИСТИКА: През четвъртия месец детето започва да се опитва да насочва движенията на ръцете си – най-напред поотделно, а след това едновременно и двете – към висяща играчка или друг предмет, закачен на такова разстояние, че то може да ги достигне с ръка. Най-напред то гледа съсредоточено окачената над него играчка, след това се оживява, като извършва движения с цялото си тяло – рита, движи глава и ръце, и след това започва да насочва ръката си към играчката, като най-напред само я докосва, след това започва да я опипва и най-накрая я хваща. Това движение – посягане и хващане на висяща играчка, се извършва при координация на движенията на ръката със зрението. Това е един от начините за изработване на връзка между движенията на очите и движенията на ръцете през този период. Освен това с тази комплексна реакция се поставя начало на развитието на хващането – основно движение на ръката, чрез което тя се превръща постепенно в инструмент за сложна човешка дейност.

НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ: Детето се поставя в легнало положение по гръб. Над гърдите му на разстояние колкото дължината на ръката му се окачва висяща на шнур ярка и звучаща играчка (дрънкалка). Играчката може да се залюлее, за да предизвика известно активиране у детето. След това детето се оставя да определи своето отношение към нея. Ако вече е овладяло посягането и хващането, то бързо се ориентира и посяга към играчката или я хваща. Ако не е достигнало степента на това развитие, то се задоволява само да я гледа и да се оживява.

ОЦЕНКА: За да се приеме показателят за изпълнен, е необходимо детето на насочи ръката си към висящата играчка и да я допре. От три опита два трябва да са успешни.
Източник:

Манова–Томова, В.; „Психологическа диагностика на ранното детство“

Още по темата:

Сензорно развитие на детето (4 седмици)

Сензорно развитие на детето (8 седмици)

Сензорно развитие на детето (12 седмици)

Сензорно развитие на детето (20 седмици)

Сензорно развитие на детето (24 седмици)

Сензорно развитие на детето (28 седмици)

Сензорно развитие на детето (32 седмици)

Сензорно развитие на детето (36 седмици)

Сензорно развитие на детето (40 седмици)

Сензорно развитие на детето (44 седмици)

Сензорно развитие на детето (48 седмици)

Сензорно развитие на детето (52 седмици)

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE