Продължете към съдържанието

Вид, род и число на съществителното име

Съществителното име като част на речта

 

В началния курс учениците се запознават със съществителното име като част на речта. В процеса на обучение е важно да усвоят следните езикови компетентности:

  • да разпознават съществителните имена като части на речта
  • да разграничават съществителни собствени и съществителни нарицателни имена
  • да определят рода на съществителните имена
  • да определят числото на съществителните имена
  1. За да се научат да разпознават съществителните имена като части на речта, е важно учениците да запомнят, че това са думи, които назовават предмети, растения, животни, природни явления, чувства, имена на хора, градове, държави, реки, планини и др. Откриваме ги с въпросите: Какво е това? Какво са това? Кой е това?
  2. След като вече могат да разпознават съществителните имена, учениците се научават да разграничават дали те са съществителни собствени и съществителни нарицателни имена. Необходимо е да запомнят, че съществителните нарицателни имена се пишат с малка буква, а съществителните собствени – с главна буква.
  3. Важно умение е определянето на рода на съществителното име. За улеснение учениците могат да поставят думата „един“ пред съществителното (един …… – мъжки род, една ……. – женски род, едно ……. – среден род).
  4.  За да определят числото на съществителното име, учениците могат да използват думите „един“ и „много“ (един ……. – единствено число, много ……… – множествено число).

ВАЖНО! Съществителните имена могат да променят числото си, но никога не сменят рода си. Ако съществителното е в множествено число, за да определим от кой род е, първо трябва да го обърнем в единствено число.

Използвайте безплатните образователни материали за принтиране на Логопедико, за да упражните наученото. Приятни занимания!

Изтегли безплатно заниманията за принтиране
„Вид и род на съществителните имена“ от тук:

„Вид и род на съществителните имена

 

съществителни собствени и съществителни нарицателни

съществителни нарицателни имена Логопедико - naricatelni imena - образователни помагала, занимания и материали

Изтегли безплатно заниманията за принтиране
„Число на съществителните имена“ от тук:

„Число на съществителните имена“

число на съществителните имена

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE

дислексия