Продължете към съдържанието

Правопис на думи без ударение

Често учениците допускат грешки в правописа на думи, които нямат собствено ударение. Такива са например:

  • енклитики – едносрични думи без ударение, които по ударение се свързват с предходната дума и образуват смислова цялост с нея (например: мисля си, може ли, помогни ми, видях ги)
  • проклитики – едносрични думи без ударение, които по ударение се свързват с думата след тях и образуват смислова цялост с нея (например: ще ходим, в парка, у дома, с колата)

Важно е децата да запомням, че макар да изговаряме думите без ударение заедно с предходната или следващата дума, по правило те винаги се пишат отделно.

За да упражните наученото, може да използвате работен лист „Думи без ударение“, прикачен по-долу. С негова помощ учениците ще затвърдят умението си да разграничават отделните думи в състава на изречението и да ги изписват правилно. Поставената задача включва и преговор на знанията за пунктуацията в края на съобщително, въпросително и подбудително изречение. (Тъй като използвам този лист в работата си с ученици с обучителни трудности в 1. и 2. клас, полето за писане е с тесни и широки редове.)

За да онагледя правилото за правопис на думи без ударение, използвам буквите от образователното помагало „Мога да чета“ (разгледайте го ТУК) . С негова помощ в затвърждаването на знанията се включват повече сетива, което улеснява процеса на запаметяване (детето манипулира с картите с букви, може да ги свързва и разделя, като така по нагледен начин осъзнава разликата между правилния и неправилния правопис). Изписвам изречението, без да оставям разстояние между отделните думи. След това детето трябва да раздели думите, като внимава за тези тях, които нямат собствено ударение. След като приключи задачата, отделяме думата без ударение и детето измисля още примери с нея. Например в изречението „Ема ще ходи ли на село?“, думите без ударение са „ще“, „ли“ и „на“. С всяка от тях детето съставя други словосъчетания („ще пиша“, „ще рисувам“, „искаш ли“, „може ли“, „на масата“, „на море“ и т.н.), като за всеки пример повтаря правилото, че думите се изписват отделно.

Логопедико - IMG 20200320 124453 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - IMG 20200320 124518 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - IMG 20200320 123829 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - IMG 20200320 123901 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - IMG 20200320 123046 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - IMG 20200320 123159 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - IMG 20200320 121227 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - IMG 20200320 121304 - образователни помагала, занимания и материали

Работен лист „Думи без ударение“
може да свалите безплатно тук:
„ДУМИ БЕЗ УДАРЕНИЕ“

Логопедико - прилагателно - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - baner pomagalo - образователни помагала, занимания и материали
Разгледай ТУК

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE

Логопедико - izgotvil - образователни помагала, занимания и материали