Продължете към съдържанието

Сензорно развитие (12 седмици)

ХАРАКТЕРИСТИКА: През този период шийните мускули и мускулатурата на целия раменен пояс укрепва достатъчно, за да може детето да държи продължително време главата си изправена. Заедно с това се увеличава възможността за движение на главата – детето може да я обръща по посока на движещи се предмети. Така се увеличава обсегът на неговото зрително ориентиране и следователно се увеличават възможностите му за свързване с околната среда по зрителен път. През този период то може да следи движещи се предмети на разстояние 3–4 метра. Деца със зрителни или мозъчни нарушения не са в състояние да съгласуват движението на главата с движението на очите.

НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ: Ярък предмет се движи пред погледа на детето, което е поставено в положение легнало по гръб. Наблюдава се дали заедно с движенията на очите се движи и главата по посока на движещия се предмет. Предметът се движи на разстояние 1 м. над гърдите на детето.

ОЦЕНКА: Показателят се приема за изпълнен, ако при три опита в два от тях детето проследява движещ се предмет с обръщане на главата.Източник:

Манова–Томова, В.; „Психологическа диагностика на ранното детство“

Още по темата:

Сензорно развитие на детето (4 седмици)

Сензорно развитие на детето (8 седмици)

Сензорно развитие на детето (16 седмици)

Сензорно развитие на детето (20 седмици)

Сензорно развитие на детето (24 седмици)

Сензорно развитие на детето (28 седмици)

Сензорно развитие на детето (32 седмици)

Сензорно развитие на детето (36 седмици)

Сензорно развитие на детето (40 седмици)

Сензорно развитие на детето (44 седмици)

Сензорно развитие на детето (48 седмици)

Сензорно развитие на детето (52 седмици)

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE