Продължете към съдържанието

Шаблони „Събиране и изваждане на двуцифрени числа“

Логопедико - shabloni sabirane i izvajdane - образователни помагала, занимания и материали

Във втори клас учениците се научават да събират и изваждат числата до 100 с преминаване и без преминаване. В практиката си на специален педагог и логопед съм забелязала, че някои деца срещнат следните затруднения в усвояването на новия материал:

  1. Трудно се ориентират как правилно да запишат двете числа едно под друго (единиците под единиците и десетиците под десетиците).
  2. Неправилно започват да решават задачата в обратния ред, като първо събират/изваждат десетиците, а след това – единиците. Макар че при задачи без преминаване това не повлиява правилното решение, развиването на този навик води по-късно до погрешно решаване на задачите с преминаване, при които вземаме или прибавяме десетица наум.
  3. Когато събират двуцифрени числа с преминаване, някои ученици забравят да отбележат десетицата наум и да я прибавят към останалите десетици.
  4. Когато изваждат двуцифрени числа с преминаване, някои второкласници забравят да отбележат, че вземат десетица наум, и след това да я извадят от останалите десетици.

Ето защо, в помощ на децата, които срещат подобни затруднения, изготвих шаблони за събиране и изваждане на двуцифрени числа. Надявам се те да улеснят второкласниците в усвояването на новите знания по математика. Шаблоните може да принтирате безплатно оттук:

ПРИНТИРАЙ ШАБЛОНИ „СЪБИРАНЕ НА ДВУЦИФРЕНИ ЧИСЛА“

Логопедико - шаблони събиране на двуцифрени - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - шаблони събиране на двуцифрени числа - образователни помагала, занимания и материали

ПРИНТИРАЙ ШАБЛОНИ „ИЗВАЖДАНЕ НА ДВУЦИФРЕНИ ЧИСЛА“

Логопедико - шаблони изваждане на двуцифрени - образователни помагала, занимания и материали

ЗАПОМНИ!
Когато събираш двуцифрени числа:
1) Записвай единиците под единиците
и десетиците под десетиците.
2) Събирай цифрите отзад напред –
първо единиците, после десетиците.
3) Ако задачата е с преминаване,
не забравяй да запишеш колко десетици имаш наум.
4) Когато събираш десетиците,
не забравяй да прибавиш и десетицата,
която имаш наум.

Логопедико - шаблони изваждане на двуцифрени числа - образователни помагала, занимания и материали

ЗАПОМНИ!
Когато изваждаш двуцифрени числа:
1) Записвай единиците под единиците
и десетиците под десетиците.
2) Започни да изваждаш отзад напред –
първо единиците, после десетиците.
3) Не забравяй да отбележиш с точка,
ако си взел десетица наум.
4) Когато изваждаш десетиците,
не забравяй да извадиш и десетицата,
която си взел наум.

Здравейте!
Казвам се Дорина Лазарова и съм специален педагог и логопед.

Сайтът „Логопедико“ се роди през 2010 г. и оттогава изготвям и публикувам в него безплатни материали за принтиране и използване онлайн.
Десет години по-късно на бял свят се появиха и първите печатни помагала на Логопедико, в които вложих цялото си сърце и душа, така че да бъдат от полза не само в практиката на логопеди, ресурни учители, начални и предучилищни педагози, но и успешно да се използват от децата у дома.

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE