Продължете към съдържанието

Въпроси и отговори

Логопедико - 1 klas - образователни помагала, занимания и материали

Отлагане на първи клас

    НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ (в сила от 27.10.2017 г.) Чл. 139. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не… Прочетете повече »Отлагане на първи клас