Продължете към съдържанието

Въпроси и отговори от НВО по български език 2019

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – VII клас, 17 юни 2019 година
(накрая на страницата има линк за сваляне или разпечатване на PDF)

ВАРИАНТ 1

ПЪРВА ЧАСТ (60 минути)

Отговорите на задачите от 1. до 25. включително отбелязвайте в листа за отговори.

 

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачите от 1. до 16.

включително.

 

Килимарството е вековна българска традиция, която е част от националната ни самобитност. В майсторски изработените килими обикновено е закодирана дълбока символика, а разнообразието от цветове винаги е създавало неповторима атмосфера в българските домове.

По българските земи килимарството достига своя разцвет през епохата на Възраждането. Двата основни килимарски центъра са градовете Котел и Чипровци, затова

 

 • технологията на тъкането е наречена котленска, съответно чипровска. Основата на килимите обикновено е била от вълна или от памук, а втъканите нишки – вълнени. Първоначално обагрянето на вълнените нишки се е постигало с естествени багрила. Сред предпочитаните цветове са тъмносиният, аленочервеният, зеленият и черният, като във всеки отделен килим винаги преобладава само един от тях. В зависимост от трудността на елементите и на композицията една тъкачка е изтъкавала средно по два квадратни метра за един месец. И понеже един килим се е тъчал бавно, котленките са се групирали и са си помагали.

 

За разлика от днес в миналото не всички стаи са били застилани с килими. В най-богатите котленски домове килим е имало само в стаята, отредена за семейни тържества или за гости. Символиката, закодирана в чипровските килими, е древна и вероятно в корените ? се крият много магически и религиозни знаци. За чипровските килими и днес продължава да битува вярването, че служат не само за украса и за създаване на уют в дома, но и че носят на къщата и на нейните обитатели добра сполука.

Традицията на килимарското производство е жива и днес в България. Майстори в Котел и Чипровци продължават да тъкат килими по съответните традиционни технологии.
 

Вид килим   Характерни особености  
Котленски   За котленската техника са характерни ажурите (дупчиците) по контура  
    на  втъканите  в  килима  фигури.  Сред  тези  фигури  се  срещат  
    изображения на вещи, използвани във всекидневието.  
    Най-типични  за  котленските  килими  са  стилизираните  звезди  с  
    ченгелчета (къдрави звезди), а изображенията на пеперуди, птици,  
    разцъфнали клончета са символ на пролетта и плодородието. По този  
           
    начин се разкрива постоянният стремеж на котленката към красивото.    
       
Чипровски   Характерни за чипровските килими са геометричните фигури, като
    всяка фигура има определена символика. Ромбът например се свързва с  
    безкрайността и вечността.  
    Чипровските килими са двулицеви, т.е. са еднакви и от двете страни,  
    наред с това са и практични, защото са с гладка повърхност, а така  
    върху тях се задържа минимално количество прах.  
    1

 

 1. Текстът информира за:

 

А) причината за появата на килимарството в България Б) традицията, свързана с килимарството в България В) разцвета на килимарството в съвременна България Г) основаването на два популярни града в България

 

 1. В кой абзац на текста се дава информация за продължителността на изработване на килими?

 

А) в първия абзац

Б) във втория абзац

В) в третия абзац

Г) в четвъртия абзац

 

 1. Кое твърдение е вярно за връзката между текста и таблицата?

 

А) Текстът анализира информацията от таблицата.

Б) Таблицата преповтаря информацията от текста.

В) Текстът оспорва информацията от таблицата.

Г) Таблицата допълва информацията от текста.

 

 1. Кое твърдение НЕ се отнася за предназначението на килимите според текста?

 

А) Използвани са за украса в българския дом.

Б) Използвани са за застилане на гостни стаи.

В) Подарявани са на гости при семейни тържества.

Г) Приемани са за носител на благополучие в дома.

 

 1. Таблицата НЕ дава информация за:

 

А) палитрата от цветове за изобразяване на фигури върху чипровския килим

Б) предимството на чипровския килим по отношение на практичността

В) наличието на фигури върху котленския килим, свързани с ежедневието

Г) символиката на изображения върху котленския килим, свързани с природата

 

 1. Коя от изброените думи ще промени смисъла на подчертаното изречение в таблицата, ако се употреби вместо думата постоянният?

 

А) неспирният

Б) непрестанният

В) неоснователният

Г) непрекъснатият

 

 1. В кой ред всички изброени думи, употребени в текста, са причастия?

 

А) постигало, обикновено, вероятно

Б) отредена, наречена, закодирана

В) предпочитани, изработени, естествени

Г) застилали, обитатели, образували

 

 1. С кой израз може да се замени употребената в таблицата съюзна връзка защото, без да се промени смисълът на изречението?

 

А) макар и да

Б) въпреки че

В) тъй като

Г) поради което

 

Прочетете изречението и изпълнете задачите от 9. до 15. включително.

 

Символиката, закодирана в чипровските килими, е древна и вероятно в корените ? се крият много магически и религиозни знаци.

 

 1. Какъв е видът на местоимението, употребено в изречението?

 

А) лично местоимение

Б) показателно местоимение

В) притежателно местоимение

Г) неопределително местоимение

 

 1. Какъв е видът на изречението по състав?

 

А) просто изречение

Б) сложно съчинено изречение

В) сложно съставно изречение

Г) сложно смесено изречение

 

 1. Каква неизменяема част на речта НЕ е употребена в изречението?

 

А) съюз

Б) междуметие

В) предлог

Г) наречие

 

 1. В кой ред е посочена форма за минало неопределено време на глагола се крият?

 

А) се криели

Б) се криеха

В) са се крили

Г) щяха да се крият

 

 1. Запишете в листа за отговори за какво служат двете запетаи, употребени в изречението.

 

 1. Запишете в листа за отговори САМО еднородните части, употребени в изречението.

 

 1. Преобразувайте подчертаната част в подчинено изречение и запишете САМО НЕГО в листа за отговори.

 

 1. Разгледайте изображението, на което е представен мотив от килим. В листа за отговори запишете от кой вид килим е мотивът, както и един аргумент в подкрепа на Вашето твърдение.

Логопедико - 17578 - образователни помагала, занимания и материали

 1. В листа за отговори препишете текста, като поправите допуснатите 14 (четиринайсет) грешки – правописни, пунктуационни и при членуване.

 

Предпочитана и утричана бутилираната вода се налага като беспорен фаворит на световният пазар сред напитките. Тя е станала не разделна част от живота ни и е едно от най голямите потребителски явления на нашето савремие. Засилената ? употреба, се свързва с идеята за намаляване на консомацията на беззалкохолните напитки, като следва да се отчете и факта, че е лесно приносима и достъпна в търгофската мрежа.

 

 1. Какво Бай Ганьо счита за „по-практично“ по време на пътуването?

 

А) Да разговаря с другите.

Б) Да почете книга.

В) Да дремне в купето.

Г) Да разглежда пейзажи.

 

 1. В коя творба представата за родното пространство се гради чрез назоваването на три реки и на три планини?

 

А) „На прощаване в 1868 г.“

Б) „Вятър ечи, Балкан стене“

В) „Заточеници“

Г) „Неразделни“

 

 1. Кой цитат от Йовковата творба „По жицата“ разкрива психологическо преживяване?

 

А) …дебелите му мазолести пръсти трепереха, като свиваха цигарата. Б) …лястовичките се разхвърчаваха, после пак се връщаха и кацаха… В) …поясът му оръфан, потурите също. Беше бос.

Г) …ризата му беше само кръпки, едро и неумело шити…

 

 1. Кое от твърденията НЕ е вярно за творбата „На прощаване в 1868 г.“?

 

А) Река Дунав е граница не само между родината и „тази тежка чужбина“, но и между робството и свободата.

Б) Лирическият герой не осъзнава какви страдания причинява на своята майка с житейския си избор.

В) Бунтовникът няма колебания по отношение на житейския си избор – да поеме по пътя на борбата за свобода.

Г) Лирическият герой вярва, че ако той загине в името на свободата, неговите братя ще продължат делото му.

 

 1. Лирическият говорител в Славейковата творба „Неразделни“ е:

 

А) свидетел на конфликта между двамата влюбени и техните родители Б) наблюдател на преживяванията на Иво и Калина В) съдник на извършения от двамата влюбени грях

Г) посредник между тайната на влюбените и разкриването ? в песен

 

 1. В кои две творби присъства художественият образ на змията?

 

А) „Стани, стани, юнак балкански“, „По жицата“

Б) „Вятър ечи, Балкан стене“, „По жътва“

В) „Една българка“, „На прощаване в 1868 г.“

Г) „По жицата“, „Опълченците на Шипка“

 

 1. В листа за отговори срещу всяка буква в таблицата запишете заглавието на творба, изучена в VII клас, която се свързва със съответното понятие.

 

А) ода

Б) балада

В) елегия

Г) повест

 

 1. Запишете в текст от 3 – 4 изречения какво внушават думите на Бай Ганьо:

 

Какво ще ? гледам на Виената, град като град…

 

ВТОРА ЧАСТ (90 минути)

 

Дидактическа задача: Прочетете текста и напишете подробен преразказ от името на момъка.

 

„Богатствата на момъка“, Георги Русафов

Живял някога в една далечна страна беден момък. Той бил строен като топола, здрав като канара и силен като мечка, но с когото и да се срещнел, с когото и да заговорел, младият човек на всички се оплаквал:

– Ох, не е живот моето, а жива мъка – за всичко сам се трудя, парчето хлебец с пот на челото си изкарвам!… А колко хубаво би било, ако имах несметни богатства – цял ден щях да се излежавам, край мене от сутрин до вечер щяха да припкат пъргави слуги и слугини да ми прислужват!…

Една пролетна привечер, като се прибирал в колибата си, младият човек заварил там непознат старец с изпито лице и дълга до пояса брада.

– Кой си ти, дядо, и какво търсиш в сиромашкия ми дом? – викнал момъкът към стареца.

– Пътник отдалече съм, синко… – отвърнал тихо непознатият. – Видях отворена вратата на колибата ти и влязох вътре да ме нагости стопанинът с хляб и със студена водица, че съм капнал от дългия път!

– Сбъркал си вратата, дядо – намръщил се домакинът, като чул желанието на стареца. – Стопанинът на този дом е последният бедняк в този край!

И както правел всякога пред всеки срещнат човек, момъкът започнал и сега надълго да се оплаква от сиромашията си.

– Защо говориш, че си беден, синко? – прекъснал го по едно време благо старецът. – Както те гледам, ти си по-богат от най-богатия цар на света…
– Да не си дошъл да се подиграваш със сиромашията ми, старче! – настръхнал веднага момъкът. – За какво богатство ми говориш? Къде са ми дворците? Къде са ми кованите сандъци с жълтици, кожените торби с драгоценни камъни? Къде са ми слугите, слугините?… Не виждаш ли, че освен двете си очи, голите си ръце и босите крака нищо друго си нямам на тоя свят!

Вместо да му отговори, непознатият старец бръкнал в пазвата си, извадил оттам едно огледало, кимнал на момъка да се приближи към него и му поръчал:

– Погледни, синко, в това огледало – всичко, което видиш в него, само да пожелаеш, на минутата ще стане твое!…

Младият човек се подчинил мълчаливо, погледнал в огледалото и занемял от удивление пред гледката, която зърнал.

Най-напред видял голям дворец, златните кули на който се губели в облаците. След туй погледът му се зареял сред необятната градина, която заграждала от всички страни двореца. […] И навред шетали като трудолюбиви мравки пъргави прислужници, подскачали млади прислужнички, нагиздени до една с дантели и копринени одежди…

– Нима наистина всичко това може да бъде мое? – погледнал накрая момъкът с недоверие към белобрадия старец.

– Да, синко, всичко, което зърна в моето вълшебно огледало, ще стане за вечни времена твое, ако в замяна ми дадеш само твоите млади очи… Съгласен ли си на такава размяна?

Преди да отговори, момъкът погледнал през прозореца навън, дето в туй време омаята на пролетния залез била превърнала цялата природа в хиляди пъти по-вълшебна картина от картината, която младият човек видял в чудодейното огледало на дядото…

„Ако си дам очите, вече никога няма да зърна прелестта на гаснещия ден, нито чара на мъдрото утро… Ще прекарам целия си живот като къртица само в непрогледна нощ, във вечен мрак!“ – потръпнал […] при тая мисъл момъкът.

И викнал буйно на стареца:

– Не, дядо, още сто дворци като този в огледалото ти да ми дадеш, пак не бих се лишил доброволно от очите си!…

– Е, щом са ти толкова скъпи очите, синко, дай ми тогава вместо тях силните си ръце и твой да е дворецът ведно с всичко в него и около него! – предложил му нова размяна белобрадият гостенин.

Но момъкът и сега се дръпнал като ужилен по-далече от стареца и викнал още по-буйно:

– Не, не!… Не си давам дори един пръст от ръцете, ако ще за него да ме направиш владетел и на хиляда дворци!

Същото се повторило и когато старецът му споменал да замени двореца от вълшебното огледало срещу стройните момкови крака… Накрая дядото погледнал ласкаво младия човек, усмихнал му се благо и рекъл:

– Видя ли какви несметни богатства притежаваш, синко, а ти се оплакваш, че си бил беден?!

Момъкът не отвърнал нищо. Но още на другия ден се хванал на работа, започнал да печели добри пари и вече никой не го чул да се оплаква от сиромашията си…

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – VII клас, 17 юни 2019 година

ВАРИАНТ 1

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

Задача               Верни отговори   Брой точки
1.                     Б 1
2.                     Б 2
3.                     Г 2
4.                     В 2
5.                     А 2
6.                     В 2
7.                     Б 2
8.                     В 1
9.                     В 2
10.                     Б 2
11.                     Б 1
12.                     В 2
13.   за отделяне/за ограждане на обособена част 2
    отделят/ограждат обособена част    
                           
14.   магически и религиозни/магически, религиозни 2
                                (по 1 т. за всеки
                                верен отговор)
15.   Например:               3
    която е закодирана в чипровските килими    
    която (е) била закодирана в чипровските килими    
                             
16.   Например:               2
    чипровски/чипровски килим   (по 1 т. за всеки
    има/съдържа геометрични фигури   елемент от
                                условието)
17.       Предпочитана и отричана, бутилираната вода се 14
                            (по 1 т. за всяка
    налага като безспорен фаворит на световния пазар сред  
                                поправена грешка)
    напитките. Тя е станала неразделна част от живота ни  
       
                     
    и  е  едно  от  найголемите  потребителски  явления  на    
    нашето съвремие. Засилената ? употреба_се свързва с    
                   
    идеятаза намаляваненаконсумациятана    
    безалкохолните напитки, като следва да се отчете и    
    фактът,  че  е  лесно  преносима  (леснопреносима*)  и    
             
    достъпна в търговската мрежа.    

 

18. В 1
19. В 2
20. А 2
21. Б 2
22. Г 2
23. А 2
24. А) „Опълченците на Шипка“/„Българският език“ 4
  Б) „Неразделни“ (по 1 т. за всеки
  В) „Заточеници“ верен отговор)
  Г) „Немили-недраги“  
25. Примерни посоки за размисъл: 6
  •  ограниченост  
  •  духовна пустота/липса на духовни потребности  
  •  отсъствие на интерес към различното/нежелание  
  да опознае културата на Виена  
  •  пренебрежително отношение към „чуждото“, към  
  света,  който  не  познава  и  който  уеднаквява  с  
  познатото  
  •  обезценяване на специфичната атмосфера на Виена  
     
  Общо: 65

 

 • Независимо от това, че в текста словосъчетанието лесно преносима не е използвано като сложна дума и е правилно да се пише разделно в съответствие с Официалния правописен речник на българския език (виж. 55.6 и 53.17.1), за вярно ще се приема и леснопреносима.

Свалете или разпечатайте PDF