Продължете към съдържанието

С 2 повече или 2 пъти повече

  В първи клас учениците се научават да решават текстови задачи със събиране и изваждане, в които често присъстват изрази като „с 4 повече“ и „с 6 по-малко“. Когато във втори клас започнат да изучават действията умножение и деление, някои ученици не усвояват правилно новите понятия „пъти повече“ и „пъти по-малко“, в резултат на което често допускат грешки при решаването на текстови задачи. За да им помогнем да разчитат правилно условието на задачата, може да използваме следните ориентири:
  • Изразът „с … повече“ означава, че трябва да използваме действие събиране.
  • Изразът „с … по-малко“ означава, че трябва да използваме действие изваждане.
  • Думата „пъти“ подсказва, че трябва да приложим умножение или деление. За да изберем правилното действие, трябва да внимаваме дали в задачата се казва „пъти повече“ – за умножение, или „пъти по-малко“ – за деление.
  Логопедико - baner pomagalo - образователни помагала, занимания и материали
  За да упражните, използвайте работния лист „С 2 повече или 2 пъти повече“, който може да принтирате оттук.

  С 2 повече, 2 пъти повече Логопедико - poveche pomalko - образователни помагала, занимания и материали

   

   

   

  Логопедико - izgotvil - образователни помагала, занимания и материали