Продължете към съдържанието

Род и число на прилагателното име

Логопедико - baner - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - Slide1 - образователни помагала, занимания и материали

От ранна възраст децата се научават да описват предметите, а в училище разбират, че тези думи–описания се наричат прилагателни имена. В предучилищна възраст можем да обогатяваме активния речник на децата, като ги провокираме да назовават характерните признаци и качества на хората и предметите, които ги заобикалят – мама е красива, закуската е вкусна, играта е забавна, детето е весело и т.н. Ето как можем да правим това с помощта на образователните карти „Превозни средства“ на Логопедико:

Във втори клас учениците се запознават с термина прилагателно име като част на речта. През следващите класове те продължават да обогатяват знанията си и да се учат правилно да определят и изписват прилагателните имена. За да помогнем на детето успешно да разбере и да приложи новите знания, може да насочим вниманието му към следните важни особености на прилагателното име:

 1. Прилагателни имена са тези думи, с които назоваваме различни признаци и качества на лица, предмети, животни и др. Например:
  цвят (бял, синя, черно);
  възраст (стар, възрастна, младо);
  емоции (весел, тъжна, изплашено);
  форма (кръгъл, триъгълна, квадратно);
  вкус (солен, лютива, кисело);
  размер (дълъг, къса, малко);
  качества (добър, грижовна, непослушно).
 2. За да определим кои думи са прилагателни, трябва да знаем с кои въпроси да ги открием, а именно:
  КАКЪВ? КАКВА? КАКВО? КАКВИ?
  Например:
  висок мъж (Какъв мъж? Висок.);
  красива рокля (Каква рокля? Красива.);
  червено кубче (Какво кубче? Червено.);
  сочни праскови (Какви праскови? Сочни.)
 3. Когато обясняваме, че прилагателните имена се определят по род (мъжки, женски и среден) и число (единствено и множествено), е важно да наблегнем, че те винаги се съгласуват по род и число със съществителното, към което се отнасят. Например, за да опишем с прилагателно име стол, който е направен от дърво, трябва да използваме прилагателното „дървен“ в мъжки род, единствено число, тъй като съществителното име „стол“, което то описва, е от мъжки род, единствено число (дървен стол).
 4. Понякога учениците се затрудняват да определят рода на прилагателните имена, когато те са употребени в множествено число. Затова е важно да запомнят, че тъй като прилагателното се съгласува по род и число със съществителното име, трябва:
  1) да превърнем съществителното име в единствено число;
  2) да определим кой род е.
  Така откриваме в кой род е прилагателното име, което се отнася към него. Например:
  кожени обувки една обувка – ж.р.;
  следователно обувки – същ.нар., ж.р., мн.ч.;
  кожени – прил. ж.р., мн.ч.
 5. Когато искаме да сравним две или повече лица или предмети, които имат един и същ признак, ние степенуваме прилагателните имена с помощта на частиците ПО – и НАЙ –, които изписваме преди прилагателните имена.
  Например: Мишо е по–висок от Иван, а Гого е най–висок.
 6. Когато правим синтактичен анализ на изречението, подчертаваме прилагателните имена с вълнообразна линия.
Логопедико - baneri - образователни помагала, занимания и материали

За да упражните наученото, използвайте работните листове
„Род и число на прилагателното име“.
Може да ги свалите и принтирате безплатно,
като натиснете този линк:
„Работни листове: Род и число на прилагателното име“

Логопедико - Slide1 2 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - Slide2 2 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - Slide3 2 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - Slide4 2 - образователни помагала, занимания и материали
Логопедико - Slide5 1 - образователни помагала, занимания и материали

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE

Логопедико - izgotvil - образователни помагала, занимания и материали