Продължете към съдържанието

Сензорно развитие (36 седмици)

ХАРАКТЕРИСТИКА: През второто полугодие постепенно се развиват уменията на ръцете – детето хваща стабилно с двете ръце, задържа предметите в ръце и манипулира с тях. Това са предметни действия, които показват не само една по-голяма и по-добре развита ръчна сръчност, но в тях е включена и психическа дейност – детето опознава предметите, сравнява ги, изработва си отношение към тях. Действията с предметите са източник на елементарна мисъл и съобразителност. Чрез тях детето дава израз на много от действията, които е наблюдавало да извършват възрастните, и се опитва да им подражава. Действията с предмети през този период имат именно предимно подражателен характер. Но отттук се разкриват нови възможности за детето и за самостоятелни действия с предмети, които се развиват през следващите периоди.

НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ: Дават се на детето две кубчета – по едно във всяка ръка. Големината на кубчетата трябва да бъде с ръб 3–4 см., за да може детето да ги хване удобно. Най-добре е да са дървени или пластмасови. Възрастният също взима две кубчета, по едно във всяка ръка, и започва да ги чука едно в друго пред детето. След три-четири почуквания възрастният спира и наблюдава дали детето ще започне също да чука кубчетата. Прави се втори и трети опит. Трябва да се има предвид, че понякога тази проява не може да се установи веднага и затова е необходимо да се вземат предвид сведенията за поведението на детето в спокойна обстановка.

ОЦЕНКА: От трите опита е достатъчно в един от тях де се установи, че детето подражава на възрастния и чука двете кубчета. Ако не се установи в процеса на изследването, се поставя задача на майката да играе с детето по този начин, да може при проверката през следващия период да се установи дали този показател е изпълнен.
Източник:

Манова–Томова, В.; „Психологическа диагностика на ранното детство“

Още по темата:

Сензорно развитие на детето (4 седмици)

Сензорно развитие на детето (8 седмици)

Сензорно развитие на детето (12 седмици)

Сензорно развитие на детето (16 седмици)

Сензорно развитие на детето (20 седмици)

Сензорно развитие на детето (24 седмици)

Сензорно развитие на детето (28 седмици)

Сензорно развитие на детето (32 седмици)

Сензорно развитие на детето (40 седмици)

Сензорно развитие на детето (44 седмици)

Сензорно развитие на детето (48 седмици)

Сензорно развитие на детето (52 седмици)

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE