Продължете към съдържанието

20 образователни игри у дома, в ресурсния и логопедичния кабинет

20 образователни игри с помагалото от 350 карти „Мога да чета“,
подходящи за дома, ресурсния и логопедичния кабинет:

(пълeн списък – след видеото)

Комплектът от 350 карти може да купите тук »

1. Назоваване на буквите
2. Подреждане на буквите в азбучен ред
3. Свързване на малките букви със съответните главни
4. Определяне вида на звуковете на буквите
5. Определяне мястото на звук в думата (начало, среда, край)
6. Определяне мястото на буква в думата
7. Звуков анализ на думите
8. Буквен анализ на думите
9. Определяне броя на звуковете и буквите
10. Образуване на думи по зададен звуков модел
11. Свързване на букви в думи
12. Свързване на срички в думи
13. Четене на срички
14. Препис на думи
15. Разделяне на думите на срички
16. Пренасяне на думите на нов ред
17. Определяне на ударението в думите
18. Образуване на нова дума чрез промяна на ударението
19. Правопис на думи с „йо“ и „ьо“
20. Правопис на думи с „й“ и „и“
(следва продължение)