Продължете към съдържанието

10 правила за пренасяне на думите на нов ред

  Логопедико - dumi na nov red - образователни помагала, занимания и материали

  Още в първи клас учениците се запознават с някои от правилата за пренасяне на думите на нов ред. За да усвоят това умение, е необходимо първо да се научат да разделят думата на срички. В тази статия съм систематизирала основните правила за пренасяне на думите на нов ред. Ако желаете, може да изтеглите и да принтирате файла с правилата ОТТУК.

  За да онагледите и упражните правилата за пренасяне на думите на нов ред, може да използвате комплекта карти с букви и срички от Логопедико. Разгледате това образователно помагало с 350 карти ТУК.

  Първо се уверете, че детето може да разделя думата на срички. Ако не се справя, отделете време, за да усвои това умение, преди да пристъпите към правилата за пренасяне на думите на нов ред. Обяснете, че броят на сричките в думата се определя от броя на гласните звукове. Думите с един гласен звук се наричат едносрични, тези с два гласни звука – двусрични, с три гласни – трисрични и т.н. Упражнете разделянето на думите на срички, като използвате картите с букви, червените служебни карти и картите с цифри от образователното помагало „Мога да чета“. Изпишете дума и помолете детето да постави червено картонче под всяка гласна. След това нека определи броя на гласните звукове и да избере карта със съответстващата цифра, както е показано на снимката по-долу. Така лесно ще онагледите от колко срички се състои думата.

  Насоки за работа с картите от
  образователното помагало „Мога да чета“:

  Логопедико - srichki - образователни помагала, занимания и материали

   

  Важно е детето да запомни, че едносричните думи не се пренасят на нов ред. Може да дадете пример с думите нос, стол, мрак, вход, пръв, пръст и др.

  Насоки за работа с картите от
  образователното помагало „Мога да чета“:

  Логопедико - ednosrichni 1 - образователни помагала, занимания и материали

  Обяснете, че когато в думата съгласна стои между две гласни, тя се пренася на долния ред с втората гласна. Дайте пример с думата градина, която се пренася гра-дина, а НЕ град-ина. Покажете и друг начин, по който можем да пренесем тази дума (гради-на). Упражнете с думите риба, ваза, време, височина, тераса, китара, назовавам, телевизор.

  Насоки за работа с картите от
  образователното помагало „Мога да чета“:

  Логопедико - saglasna 1 - образователни помагала, занимания и материали

   

  Следващото правило гласи, че когато между две гласни стоят две или повече съгласни, поне една съгласна трябва да остане с първата или с втората гласна. Може да онагледите с думата автор (ав-тор) и думата градски, която може да се пренесе по два начина: град-ски / градс-ки. Упражнете с думите каска, капка, мишка, автор, отговор, ръководство.

  Насоки за работа с картите от
  образователното помагало „Мога да чета“:

  Логопедико - 2 saglasni - образователни помагала, занимания и материали

  Предизвикателство за децата може да бъде пренасянето на думи с две еднакви съгласни. Важно е те да запомнят, че еднаквите съгласни се разделят на горния и долния ред, както е например в думата конник (кон-ник). Упражнете с думите поддръжка, радостта, пролетта, есенната.

  Насоки за работа с картите от
  образователното помагало „Мога да чета“:

  Логопедико - ednakvi - образователни помагала, занимания и материали

  Следващото правило дава пълна свобода при избора на начин за пренасяне на думата на нов ред, а именно: две гласни в средата на думата се пренасят свободно. Дайте пример с думата теория, която може да се пренесе както те-ория, така и тео-рия. Упражнете с думите която, което, чието, зоология.

  Насоки за работа с картите от
  образователното помагало „Мога да чета“:

  Логопедико - glasni - образователни помагала, занимания и материали

  Важно е правилото за пренасяне на думи, в които „Й“ стои между гласна и съгласна – в този случай то винаги остава при гласната на горния ред, като например в думата вейка (вей-ка). Онагледете с думите пейка, майка, лайка, Сийка.

  Насоки за работа с картите от
  образователното помагало „Мога да чета“:

  Логопедико - i ktatko - образователни помагала, занимания и материали

  Трябва да обърнем внимание и на правилото за пренасяне на думи, в които „Й“ стои между две гласни – в този случай то винаги се пренася на долния ред с втората гласна, като например в думата район (ра-йон). Упражнете с думите майор, майонеза, Панайот.

  Насоки за работа с картите от
  образователното помагало „Мога да чета“:

  Логопедико - i mejdu 1 - образователни помагала, занимания и материали

   

  Когато буквосъчетанието „ДЖ“ бележи един звук, то не се разделя и се пренася на долния ред. Може да използвате следните думи за упражнение: джудже, суджук, джоджен, чорбаджия.

  Насоки за работа с картите от
  образователното помагало „Мога да чета“:

  Логопедико - dj - образователни помагала, занимания и материали

  Следващото правило гласи, че буква „ь“ не се отделя от буквата на съгласната, чиято мекота показва. Онагледете с думите  бульон, асансьор, сервитьор, Ботьо. (Повече за разликата между твърди и меки съгласни прочетете ТУК.)

  Насоки за работа с картите от
  образователното помагало „Мога да чета“:

  Логопедико - mekota - образователни помагала, занимания и материали

  Важно е децата да запомнят, че когато пренасят дума на нов ред, не може да оставят гласна сама нито на горния, нито на долния ред. Демонстрирайте няколко неправилно пренесени думи (например у-правник, о-добрение, влияни-е, игра-я) и помолете детето да поправи допуснатите грешки.

  Насоки за работа с картите от
  образователното помагало „Мога да чета“:

  Логопедико - sama - образователни помагала, занимания и материали

   

  Логопедико - baner pomagalo - образователни помагала, занимания и материали

   

   

   

  Логопедико във FACEBOOK

  Логопедико в YOUTUBE

  Логопедико - izgotvil - образователни помагала, занимания и материали